Välkommen till Perfekta i Arvika!

Perfekta Industrier AB

Vi är en kvalificerad leverantör med kompetens och modern maskinutrustning avsedd för serieproduktion av mekaniskt bearbetade detaljer.

Vi tar fram helhetslösningen från ritning till färdig produkt inklusive ämne, ytbehandling, provtryckning, tvätt och montering!