Om företaget

1954
Järngjuteri etableras i Arvika
1954
1995
Ny ägare, Åke Lindeberg
1995
2014
Verksamheten flyttar till nya lokaler
2014
2022
Ny ägare, Poplanäs Invest
2022

Våra värderingar

Enkelhet

Vi ska inte krångla till saker mer än vad som krävs. Enkelheten är alltid lättast att följa.

Professionalitet

Vi ska visa respekt och affärsmässighet till kollegor, kunder och leverantörer samt övriga intressenter.

Stabilitet

Vi ska tänka hållbart och långsiktigt i allt vi gör.

Lönsamhet

Vi ska fatta beslut på fakta och var och en vara medveten om att grunden för ett livskraftigt företag är lönsamhet. Vi ska vara stolta över vår kultur och främja idéer som bidrar till vår ökade konkurrenskraft.

Miljö- & kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Perfekta skall tillverka och leverera produkter som motsvarar kundens förväntningar enligt ritningar, specifikationer och avtal.

Leverans skall göras i rätt mängd, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Perfekta skall genom ständiga förbättringar sträva mot att vara en nollfelsleverantör.

Vi skall kännetecknas av goda relationer internt, med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Internt och externt skall vi visa respekt för varandra.

Miljöpolicy

Perfekta Industrier AB:s miljöpolicy är framtagen med utgångspunkt att företaget ska bidra till att nå en långsiktigt hållbar miljö samt ett långsiktigt
hållbart samhälle.

Vi uppnår detta genom:

  • att vår verksamheten minst uppfyller gällande lagstiftningar och myndighetskrav inom miljö.
  • att sträva efter att producera och köpa produkter eller tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • att föra en aktiv dialog om vårt miljöarbete med medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer och myndigheter i syfte att nå gemensamma förbättringar.
  • att arbeta för att minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder, främst genom att att minska vårt avfall. Vi strävar efter höja vår energieffektivitet och minska våra utsläpp av växthusgaser, att öka vår användning av förnybar energi och att bedriva en ansvarsfull kemikaliehantering.
  • att verka för att våra leverantörer och anlitade entreprenörer arbetar aktivt och effektivt i miljöfrågor.

Ladda ner vårt ISO 14001 certifikat >

Ladda ner vårt ISO 9001 certifikat >

Miljö- & kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Perfekta skall tillverka och leverera produkter som motsvarar kundens förväntningar enligt ritningar, specifikationer och avtal.

Leverans skall göras i rätt mängd, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Perfekta skall genom ständiga förbättringar sträva mot att vara en nollfelsleverantör.

Vi skall kännetecknas av goda relationer internt, med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Internt och externt skall vi visa respekt för varandra.

Miljöpolicy

Perfekta Industrier AB:s miljöpolicy är framtagen med utgångspunkt att företaget ska bidra till att nå en långsiktigt hållbar miljö samt ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi uppnår detta genom:

• att vår verksamhet minst uppfyller gällande lagstiftningar och myndighetskrav inom miljö.

• att vi arbetar efter principerna i FN:s Globala mål för en hållbar utveckling.

• att sträva efter att producera och köpa produkter eller tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

• att föra en aktiv dialog om vårt miljöarbete med medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer och myndigheter i syfte att nå gemensamma förbättringar.

• att arbeta för att minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder, främst genom att minska vårt avfall. Vi strävar efter höja vår energieffektivitet och minska våra utsläpp av växthusgaser, att öka vår användning av förnybar energi och att bedriva en ansvarsfull kemikaliehantering.

• att verka för att våra leverantörer och anlitade entreprenörer arbetar aktivt och effektivt i miljöfrågor som bl.a. beskrivs i FN:s Globala mål för en hållbar utveckling.

Ladda ner vårt ISO 14001 certifikat >

Ladda ner vårt ISO 9001 certifikat >