Om företaget

Perfekta är beläget i Arvika, hjärtat av Värmland.

I vår produktionsanläggning på 9500 kvadratmeter sysselsätter vi ca 60st anställda. Vi tror på långsiktiga relationer och som helhetsleverantör tar vi ett helhetsansvar för hela kedjan från ritning till leverans av färdig produkt.

Vi är stolta över alla våra samarbeten med våra kunder som är samtliga världsledande inom sina respektive segment.

Kvalitetspolicy

Perfekta skall tillverka och leverera produkter som motsvarar kundens förväntningar enligt ritningar, specifikationer och avtal.

Leverans skall göras i rätt mängd, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Perfekta skall genom ständiga förbättringar sträva mot att vara en nollfelsleverantör.

Vi skall kännetecknas av goda relationer internt, med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

Internt och externt skall vi visa respekt för varandra.

Miljöpolicy

Perfekta Industrier AB:s miljöpolicy är framtagen med utgångspunkt att företaget ska bidra till att nå en långsiktigt hållbar miljö samt ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi uppnår detta genom:

• att vår verksamheten minst uppfyller gällande lagstiftningar och myndighetskrav inom miljö.

• att vi arbetar efter principerna i FN:s Globala mål för en hållbar utveckling.

• att sträva efter att producera och köpa produkter eller tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

• att föra en aktiv dialog om vårt miljöarbete med medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer och myndigheter i syfte att nå gemensamma förbättringar.

• att arbeta för att minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder, främst genom att att minska vårt avfall. Vi strävar efter höja vår energieffektivitet och minska våra utsläpp av växthusgaser, att öka vår användning av förnybar energi och att bedriva en ansvarsfull kemikaliehantering.

• att verka för att våra leverantörer och anlitade entreprenörer arbetar aktivt och effektivt i miljöfrågor som bl.a. beskrivs i FN:s Globala mål för en hållbar utveckling.

Maskinparken

Fleroperationsmaskiner

HAAS EC-400 6 paletterX=559mm, Y=635mm, Z=559mm
MAZAK FH-6800 20 paletterX=1050mm, Y=900mm, Z=980mm
MAZAK FH-6800 2 paletterX=1050mm, Y=900mm, Z=980mm
MAZAK Nexus 6800 6 paletterX=1050mm, Y=900mm, Z=980mm
MAZAK H-500/50 6 paletterX=710mm, Y=650mm, Z=650mm
1x MAZAK H-630N 2 paletterX=1000mm,Y=800mm, Z=750mm
2x MAZAK FH-6000 2 paletterX=800mm, Y=800mm, Z=880mm
2x NIIGATA SPN 40 2 paletterX=600mm, Y=580mm, Z=560mm
2x MAZAK V 515N 2 paletterX=1050mm, Y=510mm, Z=560mm
MORI SEIKI SV-500/50B 2 paletterX=1020mm, Y=510mm, Z=510mm
MORI SEIKI NHX 5500 8 paletterX=800mm, Y=800mm, Z=880mm
MICRON VCE 500X=508mm, Y=406mm, Z=508mm
OKUMA MA600X=1000mm, Y=900mm, Z=1000mm
OKUMA MA400X=560mm, Y=600mm, Z=625mm
2x HAAS S MINIMILLX=406mm, Y=305mm, Z=254mm

Svarvar

2x MORI SEIKI SL-25AØ230×550mm. Max swing Ø520mm
MORI SEIKI SL-25BØ260×530mm. Max swing Ø520mm
MAZAK MICRO TURNØ210×530mm. Max swing Ø380mm
MAZAK NEXUS 200Ø350×538mm. Max swing Ø610mm
2x MAZAK NEXUS 200MYØ350×538mm. Max swing Ø675mm
MAZAK SMART 200Ø353×538mm. Max swing Ø660mm
Boehring VDF 250 cmØ480×2000mm. Max swing Ø550mm

Mätmaskiner

BROWN SHARPE XCEL 7107X=800mm, Y=1600mm, Z=690mm
BROWN SHARPE SCIROCCOX=900mm, Y=1000mm, Z=700mm