Affärsidé

Perfekta är en kvalificerad leverantör med kompetens och modern maskinutrustning avsedd för serieproduktion av mekaniskt bearbetade detaljer.
Genom ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling, logistik, produktionsteknik och effektiviseringar ska Perfekta förbättra och bibehålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden.