Välkommen till Perfekta Industrier i Arvika!

Vi är en kvalificerad leverantör med kompetens och modern maskinutrustning avsedd för serieproduktion av mekaniskt bearbetade detaljer.

Genom ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling, logistik, produktionsteknik och effektivisering ska Perfekta förbättra och bibehålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden!

Vår personal hjälper till med helhetslösningen från ritning till färdig produkt inklusive ämne, ytbehandling och montering!

1 december 2016 hälsar vi vår nye VD Fredrik Höglund välkommen! 
       


 


 

           
                                                                 
  

          

 

Våra lokaler på Korpralsvägen: